Je vždy nepříjmné když nám někdo nechce splatit dluh dle předem daných dohod a smluv. I proto jsou na internetu různé registry, ve kterých najdete dlužníky (fyzické osoby).

Fyzické osoby dlužníci – registr

Někdy se prostě stane, že druhá strana nám nechce zaplatit i když je v pravidelných intervalech upomínáme. Aby se lidé chránily před těmito nepoctivými lidmi, tak vznikly různé registry ve kterých jsou vedení dlužníci v podobě fyzických osob. Lidé se tak nemusí zbytečně také spálit.

Co můžeme dělat když dlužník nereaguje

Pokud dlužník dlouhodobě nereaguje a mám půjčku či pohlédávku dobře smluvně podloženou, tak můžeme dát tuto pohledávku k soudu. A soud může po prozkoumání případů nařídit exekuci. Na začátku se často jedná o exekuci bankovních účtů dlužníků. Poté může následovat exekuce na plat nebo také exekuce movitého majetku.

Vymáhací agentury

Pokud nemáme dluh či pohledávku dobře smluvně podloženou, tak soud nevydá exekuční příkaz. My se tak pak musíme spolehnout na vymáhací agentury, které často pracují za provizi v procentech. Například jejich odměna bude 20 procent z dlužné částky.

Další možností je na dluh zapomenout, často je to lepší řešení. A výsledek bývá bohužel stejný :(